Новости

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

01.03.2017
700

<div>Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на підставі аналізу кримінального процесуального законодавства України щодо відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі та практики його застосування виявити проблеми правового регулювання положень КПК України, які регламентують особливості форм та процесуальний порядок відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі, і розробити пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цієї діяльності.</div><div>Для реалізації зазначеної мети поставлено такі завдання:</div><div>– розкрити зміст поняття «відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі» та виокремити його форми;</div><div>– вивчити міжнародний, зарубіжний та вітчизняний досвід відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі;</div><div>– з’ясувати особливості правового регулювання добровільного відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі;</div><div>– дослідити проблемні питання примусового відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні;</div><div>– виявити особливості відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю органів досудового розслідування, прокуратури та суду;</div><div>– розглянути специфіку регламентації процесуального порядку відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні;</div><div>– з’ясувати обставини, що виключають відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі;</div><div>– розглянути заходи забезпечення відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні з урахуванням дії антикорупційних законів та використання даних електронних декларацій.</div><div>Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час застосування нормативних положень відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі України.</div><div>Предмет дослідження становить правове регулювання відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі України.</div><div>Методи дослідження. Комплексне дослідження правових положень відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі ґрунтується на використанні сучасних методів: загальнонаукових та спеціальних. Діалектичний метод наукового пізнання застосовано для отримання аргументованих висновків та розробки пропозицій щодо гармонізації нормативної бази і практики її застосування (підрозділ 2.2; 2.3). Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду в досліджуваній сфері, а також вітчизняного законодавства, зокрема й КПК України 1960 року, сприяв пошуку способів удосконалення відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі (підрозділи 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3). Для виявлення проблемних питань правозастосовної практики залучено соціологічний метод опитування та вивчено й проаналізовано думки суддів, працівників прокуратури та слідчих підрозділів (підрозділи 1.1, 3.1; 3.2). Формально-логічний метод використано для визначення поняття «відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі» та з’ясування його сутності (підрозділ 1.1). Системно-структурний метод дав змогу визначити основні шляхи вдосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).</div><div style="text-align: justify;">Науково-теоретичним підґрунтям роботи стали положення Конституції України, норми міжнародних правових актів, що ратифіковані Верховною Радою України, національного та зарубіжного кримінального процесуального законодавства, постанови Пленуму Верховного Суду і Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних правових актів, праці вітчизняних та зарубіжних учених у різних галузях науки: кримінального процесу, криміналістики, кримінального права, конституційного права, філософії, теорії та історії держави та права.</div>


Присоединяйтесь в Facebook

Поделиться

Результаты


Возврат к списку

Стебелев Антон
Адвокат, к.ю.н.
Чтобы написать адвокату, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Вход

Не верный Логин или пароль

Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь: